Chemia – to proste!

Lekcje dla uczniów szkoły podstawowej

O MNIE

Jestem absolwentem chemii na Politechnice Śląskiej.
Doktorat w 1974 roku, habilitacja w 1986 roku.
Obecnie emerytowany profesor wyższej uczelni.
Kilkadziesiąt lat pracowałem jako nauczyciel
akademicki, nigdy nie straciłem kontaktu z dydaktyką na poziomie szkoły podstawowej i średniej.
Moje prelekcje na poziomie szkoły podstawowej
traktuję jako wypełnienie wolnego czasu
na emeryturze. Jest to działalność non profit.

W moich prelekcjach omawiam problemy zawarte
w podręcznikach „Chemia. Ciekawa chemia”
dla klasy 7 i 8,
podręcznika gimnazjalisty autorstwa: Hanny Gulińskiej,
Jaroslawa Haładudy i Janiny Smolińskiej,
wyd. WSiP, Warszawa 2006.

Pomagam w zrozumieniu lekcji chemii.
Zapraszam do wspólnej nauki.

Shopping Basket